ОВЪ̀РХАМ

ОВЪ̀РХАМ. Вж. овърхвам и овърхувам.

Списък на думите по буква