ОВЪ̀РХВАНЕ

ОВЪ̀РХВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от овърхвам и от овърхвам се; овършаване; овърхуване.

Списък на думите по буква