ОВЪ̀РХУВАНЕ

ОВЪ̀РХУВАНЕ ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от овърхувам и от овърхувам се; овършаване, овърхване.

Списък на думите по буква