ОВЪШКАВЀЯ

ОВЪШКАВЀЯ. Вж. овъшкавявам1.

Списък на думите по буква