ОВЪШКАВЯ̀

ОВЪШКАВЯ̀. Вж. овъшкавявам2.

Списък на думите по буква