ОВЯ̀ВАНЕ

ОВЯ̀ВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Диал. Отгл. същ. от овявам и от овявам се; отвяване.

Списък на думите по буква