ОГА̀ЗВАМ

ОГА̀ЗВАМ, ‑аш, несв.; ога̀зя, ‑иш, мин. св. ‑их, св., прех. Разг. Като газя, измачквам, намачквам цялата площ, всичко (растения, посеви и под.); изгазвам, изпогазвам, отъпквам, стъпквам. Нивата по края беше огазена. Ил. Волен, МДС, 45. [Апостол] излезе вън на двора; около къщата беше огазено,.. личаха чужди нощни стъпки. Ил. Волен, МДС, 102. Отде се зело ено момченце, / .., / то ми огази бял ран босилек, / то го огази, то го опасе. Нар. пес., СбНУ ХLVI, 321. огазвам се, огазя се страд.

Списък на думите по буква