ОГЍЗДЕН

ОГЍЗДЕН, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Прич. мин. страд. от огиздя като прил. Диал. Нагизден. Ако сватбата е зенгинска,.. отиват в джамията или в къщата още по 5 души мъже, огиздени с най-хубавите си дрехи. СбНУ VII, 45.

Списък на думите по буква