ОГЍЧ

ОГЍЧ м. Диал. Овен, който води стадото; водач. Стоян отвътре викаше: / "Бре, Боже, бре, мили Боже, / нямам ли нийде някого, / .. / Да ми кавали донесе, / кавали със калъфите, / и да ми огича докара, / огича с девет звънчета". Нар. пес., СбГЯ, 52. Храни го [стадото] Стоян, гледа го / досред го зима изхрани, / .. / че му й се зааре свършило, / че му е стадо замряло, / .. / Най-подир умря огича. Нар. пес., СбВСт, 306.

Списък на думите по буква