ОГЛАВНИВЯ̀ВАНЕ

ОГЛАВНИВЯ̀ВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от оглавнивявам.

Списък на думите по буква