ОГЛАВЯ̀ВАМ

ОГЛАВЯ̀ВАМ1, ‑аш, несв.; оглавя̀, ‑ѝш, мин. св. ‑ѝх, св., прех. Намирам се, стоя начело на нещо (организация, институция, колектив и др.), като ръководя, организирам дейността, работата му; възглавявам. Като висш служител в Министерството на външната търговия,.., Воеводов дълги години бе оглавявал търговски делегации в чужбина. А. Михайлов, ДП, 6. Ще ви предложа да оглавите дирекцията на откритите рудници. К. Колев, М, 135. В Букурещ двамата братя [Евлоги и Христо Георгиеви] оглавявали "оная част от партията на старите, т. е. на търговско-чорбаджийската буржоазия, която се опирала на царска Русия". Н. Ферманджиев, РХ, 181. Самоуверен и дързък, Войводата смята, че единствен той в момента е в състояние да оглави борбата и настоява упорито да получи пълномощия от всички. Лит. ХI кл, 54. оглавявам

се, оглавя се страд. В 869 година в Константинопол се свиква събор срещу патриарха Фотий. Съдът се оглавява от императора Василий Македонец. Н. Драгова, КО, 170. От началото на 1875 г. това финансово учреждение се оглави от Абдел Азис Курейши. А, 1878, кн. 37, 76.

ОГЛАВЯ̀ВАМ

ОГЛАВЯ̀ВАМ2, ‑аш, несв.; оглавя̀, ‑ѝш, мин. св. ‑ѝх, св., прех. Диал. Сгодявам някого; оглавям2. — Нани ми, Елчо и Пилчо, / големи момци да станете, / майка да ви оглави. Нар. пес., СбНУ VII, 84. Мари доде бе йу майка, / ти беше бела кръвена. Йотка [откак] та майка йоглави, / ти ми пожълте, побледне. Нар. пес., СбНУ ХХХIХ, 50. оглавявам се, оглавя се страд.

ОГЛАВЯ̀ВАМ СЕ несв.; оглавя̀ се св., непрех. Диал. Сгодявам се за някого; оглавям се. Ох, ох — въздишаше Манол — що ми трябваше да се женя, да се оглавявам. К. Калчев, ЖП, 149. Йотка се сме, Яно, йоглавили, / та не се сме, Яно, видували. Нар. пес., СбНУ ХХХIХ, 171. Видо тенка, Видо, / оглави се Вида / далек по-далеко / през Църното море, / през бели Дунава. Нар. пес., СбНУ ХLVIII, 83. Тамам бях седнал, седнал не пийнал, / че ми дойдоха до два хаберя, / .., / първият хабер нищо нямаше, / вторият хабер: оглави ти се, / оглави ти се любовницата. Нар. пес., СбНУ ХХХIХ, 292.

Списък на думите по буква