ОГЛАВЯ̀ВАНЕ

ОГЛАВЯ̀ВАНЕ1, мн. няма, ср. Отгл. същ. от оглавявам1 и от оглавявам се; възглавяване.

ОГЛАВЯ̀ВАНЕ

ОГЛАВЯ̀ВАНЕ2, мн. ‑ия, ср. Диал. Отгл. същ. от оглавявам2 и от оглавявам се; сгодяване, оглавяне2.

Списък на думите по буква