ОГЛА̀ВЯНЕ

ОГЛА̀ВЯНЕ1, мн. няма, ср. Диал. Отгл. същ. от оглавям1 и от оглавям се; оглависване.

ОГЛА̀ВЯНЕ

ОГЛА̀ВЯНЕ2, мн. няма, ср. Диал. Отгл. същ. от оглавям2 и от оглавям се; оглавяване2.

Списък на думите по буква