ОГЛА̀ДВАНЕ

ОГЛА̀ДВАНЕ, мн. няма, ср. Диал. Отгл. същ. от огладвам и от огладвам се; оглаждане.

Списък на думите по буква