ОГЛА̀ЖДАМ

ОГЛА̀ЖДАМ, ‑аш, несв.; огла̀дя, ‑иш, мин. св. ‑их, св., прех. 1. Правя нещо да стане с гладка повърхност; гладя, заглаждам, изглаждам, изравнявам. Сички тогава впиват очи към вътрешния вход на арената, отдето ще се покаже Давид. Това трае няколко минути, додето слугите оглаждат арената. Ив. Вазов, Съч. VI, 136. Завари Караиванова да отброява и последния лев. Старият хитрец беше огладил внимателно всяка банкнота и сега те изглеждаха стегнат сноп пари. С. Северняк, ИРЕ, 106. Тук реката правеше завой и когато прииждаше, набъбналата вода биеше в стената и я оглаждаше. Д. Фучеджиев, Р, 26. — Ти ми се виждаш силен и голям, ама все пак повече от една тояга не ти тряба, — шепнеше той, като я оглаждаше внимателно и отиваше в кръчмата. Д. Немиров, Д № 9, 82. // С натиск на длан или с движение на пръсти по повърхността на нещо, обикн. многократно, правя го да стане гладко, равно; изглаждам, заглаждам, приглаждам. Стойко беше изхвърлил плуга от браздата и беше седнал до него. Той несъзнателно оглаждаше между два пръста топчица кал. Ил. Волен, МДС, 131. И сега Хрельо, преди да излезе, оглади си мустачките, наслюни пръст и потегли връз тях, за да прилепнат влакната по-добре. Ст. Чилингиров, ХНН, 58. Някои от старание да си огладят косите, дотолкова са ги дръгнали, щото на челото и на врата са излизани съвсем. Ал. Константинов, БПр, 1893, кн. 5, 58.

2. Гладя с гореща ютия изцяло, докрай някаква тъкан, дреха; изглаждам. Като всеки труженик на перото той беше най-непохватен. Нито панталона си оглаждаше както трябва, нито копчетата на ризата си зашиваше навреме и на място. К. Калчев, СТ, 85. // Гладя цялото количество, всички дрехи, тъкани и под.; изглаждам. Огладих прането.

3. Прен. Правя да стане гладък, изискан езикът, стилът на писмено изложение, художествена творба и под., като го обработвам, редактирам допълнително; изглаждам. У него живеел и работел живецът на поета, който се вглежда и вслушва в създаденото вече стихотворение, усеща неговите недостатъци, грапавости, спира се на тях, оглажда ги и ги оправя. Ив. Хаджов, Борба, 1919, кн. 1, 13.

4. Прен. Правя нещо неприятно, лошо (обикн. вражда, конфликт, противоречие, недоверие и под.) да престане да се проявява, да съществува; премахвам, изглаждам. Новият началник полагаше усилия да оглади старите вражди и конфликти, които разяждаха колектива. оглаждам се, огладя се страд. и възвр. Тук ги чакаше голяма работа: трябваше да се изкъпят, да се избръснат, да се огладят и наконтят. Др. Асенов, СВ, 61. Единственото нещо, което ни се чини, че е позволено да се направи, то

е да се оглади тоя недостатък. К. Величков, ПССъч. VIII, 48-49.

ОГЛА̀ЖДАМ СЕ несв.; огла̀дя се св., непрех. 1. Придобивам гладка, равна повърхност, ставам гладък, равен, без грапавини; заглаждам се, изглаждам се. Дланите на сечанлии не бяха омекнали в тъмницата, дълбоките грапавини не бяха се огладили, макар година време да не бяха похващали рало или брадва. Ст. Сивриев, ПВ, 152.

2. Прен. За лоши човешки взаимоотношения (вражда, конфликт, недоверие и под.) — преставам да съществувам, да се проявявам; изчезвам, изглаждам се. Напоследък конфликтите и недоразуменията се огладиха.

Списък на думите по буква