ОГЛА̀ЖДАНЕ

ОГЛА̀ЖДАНЕ ср. Отгл. същ. от оглаждам и от оглаждам се. Има [машината] четири съставни работни части:.., валяк за изравняване и валяк за оглаждане. НТМ, 1961, кн. 7, 22.

Списък на думите по буква