ОГЛАСЯ̀ВАНЕ

ОГЛАСЯ̀ВАНЕ1, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от огласявам1 и от огласявам се; оповестяване, разгласяване, известяване, огласяне1.

ОГЛАСЯ̀ВАНЕ

ОГЛАСЯ̀ВАНЕ2, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от огласявам2 и от огласявам се; огласяне2.

ОГЛАСЯ̀ВАНЕ

ОГЛАСЯ̀ВАНЕ3, мн. ‑ия, ср. Остар. Отгл. същ. от огласявам3 и от огласявам се; огласяне3, оглашане3.

Списък на думите по буква