ОГЛАША̀ВАМ

ОГЛАША̀ВАМ1, ‑аш, несв.; оглаша̀, огласѝш, мин. св. ‑ѝх, св., прех. Остар. и диал. Огласявам1; огласям1. оглашавам се, оглаша се страд.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

ОГЛАША̀ВАМ

ОГЛАША̀ВАМ2, ‑аш, несв.; оглаша̀, огласѝш, мин. св. огласѝх, св., прех. Остар. и диал. Огласявам2; оглашам2, огласям2. Шумът и песните, които преди две-три седмици оглашаваха тоя край, когато се възриваше, сега са пренесени другаде. Т. Влайков, Съч. III, 1-2. Младежки смехове оглашаваха тясната стаичка при Джумайския площад. СбЦГМГ, 203. Овчарският кавал пищи някъде, та оглашава долини и усои и весели цяла планина. Ив. Вазов, Съч. VI, 107. Две речици, Илинка и Рила, прорязват теснакът и като отстраняват множество препятствия, оглашават дивата страна с поражающа шумотевица. СбС, 1875, кн. 1, 175. Песните и веселията оглашават и ридищата и долищата. СбНУ IV, 291. оглашавам се, оглаша се страд. Горите, които до това време са биле черни, безжизнени и печални, са оглашават с хиляди и милионе разнообразни песни и чуруликания. Л. Каравелов, Съч. VIII, 30. Сичките [тибетци] почеват да пеят молитви и така градът са оглашава с песни, които са сливат в една и правят дълбоко впечатление. Ч, 1872, бр. 18, 833.

ОГЛАША̀ВАМ

ОГЛАША̀ВАМ3, ‑аш, несв.; оглаша̀, огласѝш, мин. св. огласѝх, св., прех. Остар. Огласявам3, огласям3, оглашам3. Ованд предложи да пресели тия островитани в Испаньола, за да може по-лесно, според предложението му, да ги оглаши в християнската вяра. П. Кисимов, ОА I (превод), 179. В антийохийската чърква, а после и в константинополската чели са символа на вярата един път в годината на великий петък, когато е епископът готовящи ся към святото кръщение оглашавал. З. Петров и др., ЧБ (превод), 86. Петър не беше известен още от работите, затова ме сопна да не говоря тази дума,.. Но като живееше между турците, не смеех да му открия лесно; само го опитвах, та го оглашавах. М. Кънчев, В, 236. — И все пак, дай боже да не е за дълго — нередно е човек да зареже своето паство, за да служи в епархия, дето не е оглашен. Не ми прилича на стари години да ставам за смях. В. Мутафчиева, ЛСВ II, 187. Събраха ги всички комити,.., та ги наблъскаха в магарешки рай. Димитър ефенди е оглашен засега паша. М. Кънчев, В, 294. оглашавам се, оглаша се страд.

Списък на думите по буква