ОГЛАША̀ВАНЕ

ОГЛАША̀ВАНЕ1, мн. ‑ия, ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от оглашавам1 и от оглашавам се; огласяване1, огласяне1, оглашане1.

ОГЛАША̀ВАНЕ

ОГЛАША̀ВАНЕ2, мн. ‑ия, ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от оглашавам2 и от оглашавам се; огласяване2, огласяне2, оглашане2.

ОГЛАША̀ВАНЕ

ОГЛАША̀ВАНЕ3, мн. ‑ия, ср. Остар. Отгл. същ. от оглашавам и от оглашавам се; огласяване3, огласяне3, оглашане3.

Списък на думите по буква