ОГЛА̀ШАНЕ

ОГЛА̀ШАНЕ1, мн. ‑ия, ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от оглашам1 и от оглашам се; огласяване1, огласяне1, оглашаване1.

ОГЛА̀ШАНЕ

ОГЛА̀ШАНЕ2, мн. ‑ия, ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от оглашам2 и от оглашам се; огласяване1, огласяне1, оглашаване2.

ОГЛА̀ШАНЕ

ОГЛА̀ШАНЕ3, мн. ‑ия, ср. Остар. Отгл. същ. от оглашам2 и от оглашам се; огласяване3, огласяне3, оглашаване3.

Списък на думите по буква