ОГЛАШЀНО

ОГЛАШЀНО. Остар. Книж. Нареч. от оглашен (в 1 знач.); като оглашен. Едни от вас, които могат да постигнат съвършенство в исихията, господствуват над другите, що живеят оглашено. Те трябва да чакат в послушание, да работят, да се подчиняват и да се надяват. Ем. Станев, А, 105.

Списък на думите по буква