О̀ГЛЕДКИ

О̀ГЛЕДКИ, само мн. Само в съчет.: 1. Без огледки. Остар. и диал. Без замисляне, без колебание. За Ристича вярвах, — събитията по-сетне потвърдиха това — че той без огледки ще приеме конвенцията, както си е. Бълг., 1902, бр. 456, 2.

2. На огледки. Диал. Настаняване на мома в дома на момък преди сватбата, преди да е сключен бракът (Н. Геров, РБЯ).

— Друга форма: оглядки.

Списък на думите по буква