ОГЛЀДУВАНЕ

ОГЛЀДУВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Диал. Отгл. същ. от отгледувам и от огледувам се; оглеждане, огледване.

Списък на думите по буква