ОГЛЀЖДАНЕ

ОГЛЀЖДАНЕ ср. Отгл. същ. от оглеждам и от оглеждам се. Оглеждането на външния вид се извършва с помощта на лупа. Осн. соц. пр IХ кл, 1981, 35. Те скоро минаха на срещния бряг и сега вече без всякакви оглеждания и бавене тръгнаха напред по пътя. Ц. Церковски, Съч. III, 151.

Списък на думите по буква