ОГЛЕЯ̀ВАНЕ

ОГЛЕЯ̀ВАНЕ ср. Геол. Биохимичен процес на образуване на глей, глина, желязо и под. в почвата под влияние на микроорганизми, вследствие на което тя придобива сивозелен до синкав цвят. Блатният процес на почвообразуването обхваща натрупване на торф и оглеяване на минералната част на почвата. П. Боянов, П, 445. Оглeяването се проявява на дълбочина от 50 до 150 см. П. Боянов, П, 436-437.

Списък на думите по буква