ОГЛОБЯ̀ВАНЕ

ОГЛОБЯ̀ВАНЕ ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от оглобявам и от оглобявам се; глобяване.

Списък на думите по буква