ОГЛО̀ЗГВАНЕ

ОГЛО̀ЗГВАНЕ ср. Отгл. същ. от оглозгвам и от оглозгвам се; огризване, изгризване.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква