ОГЛУБЛЀНИЕ

ОГЛУБЛЀНИЕ, мн. ‑ия, ср. Старин. Дълбоко място, вдлъбнатина. Тогава той го взел за ръката и го въвел в една градина, покрита с дървета, дето имало едно оглубление, така че гласът не можел да се чуе през дърветата. Н. Драгова, КО, 22.

Списък на думите по буква