ОГЛУ̀ХЦИ

ОГЛУ̀ХЦИ мн. Само в съчет.: Правя си (направям си/ направя си, струвам си, сторвам си/ сторя си) оглухци. Диал. 1. Преструвам се, че не чувам и не разбирам, когато ми се казва нещо или се очаква да извърша или да схвана, видя нещо; правя си оглушки. — Аз ти казах да прибързаш, а ти си правеше оглухци. Л. Каравелов, Съч. VII, 61. В провинциите турските фанатици изкопават из гробовете и мъртвите и правят над тях сякакви варварства; а русчушките власти си правят оглухци. С, 1872, бр. 39, 305. 2. Преструвам се, че не забелязвам, не схващам, не знам нещо, което ме засяга, и не реагирам.

— Друга форма: оглу̀шци.

Списък на думите по буква