ОГЛУША̀

ОГЛУША̀. Вж. оглушавам1.

Списък на думите по буква