ОГЛЪ̀ХВАНЕ

ОГЛЪ̀ХВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от оглъхвам; заглъхване.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква