ОГЛЪ̀ХНА

ОГЛЪ̀ХНА. Вж. оглъхвам.

Списък на думите по буква