ОГЛЪ̀ХНАЛОСТ

ОГЛЪ̀ХНАЛОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Индив. Отвл. същ. от оглъхнал; заглъхналост. — Остави се. Още не мога да се опомня от шемета на изборите. Сякаш трябва да ми се приказва много, много високо, за да проумявам. Някаква оглъхналост на съзнанието. П.К. Яворов, Съч. III, 61.

Списък на думите по буква