ОГЛЯ̀ВАНЕ

ОГЛЯ̀ВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от оглявам и от оглявам се; оглеждане.

Списък на думите по буква