ОГНЕ

ОГНЕ-. Първа съставна част на сложни думи със знач.: 1. Огън, който се отнася до огън, напр. огнегадател, огнедействащ, огнемер и др.

2. Боеприпаси, напр. огнебоен, огнестрелен.

Списък на думите по буква