О̀ГНЕВКИ

О̀ГНЕВКИ мн., ед. (рядко) о̀гневка ж. Зоол. 1. Семейство пеперуди с ярки червени, морави или златисти криле, включващо около 20 000 вида, повечето от които — опасни вредители на селскостопанските растения. Pyralididae.

2. Род пеперуди от това семейство с около 8 вида. Chrysophanus.

◊ Златна огневка. Вид пеперуда от семейство огневки, чиито крила са огненочервени с тесен черен ръб или черни петна. Chrysophanus virgaureae. Между редките красиви екземпляри пеперуди са и аполоновата пеперуда, дневното пауново око и златната огневка. ВН, 1961, бр. 3161, 4.

Списък на думите по буква