ОГНЕВЯ̀ВАНЕ

ОГНЕВЯ̀ВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от огневявам и от огневявам се; разгневяване.

Списък на думите по буква