ОГНЕГЛА̀В

ОГНЕГЛА̀В, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Само в съчет.: Огнеглава мухоловка. Тропическа пойна птица от разред врабчови с яркочервена перушина на главата, полезна като изтребител на мухи и други насекоми, вредни за селското и горското стопанство. Pyrocephalus rubinis. Разредът на пойните птици е много по-разнообразен. Ще споменем мимоходом местните скални лястовички.. както и фрапантната огнеглава мухоловка. Н. Боев, Г, 86.

Списък на думите по буква