О̀ГНЕНООРАНЖЕВ

О̀ГНЕНООРАНЖЕВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който има оранжев цвят с червен, огнен примес; оранжевочервен. Червеноглавото кралче не се различава почти от жълтоглавото освен по цвета на темето, което при него е огненооранжево. Вл. Помаков, ПДП (превод), 75. — Цели гнезда пиленца лежат мъртви по тревата. А край трънките нападали като отронени цветенца огненооранжевите дребнички сипки. Н. Каралиева, З, 38.

Списък на думите по буква