ОГНЕНОТЀЧЕН

ОГНЕНОТЀЧЕН, ‑чна, ‑чно, мн. ‑чни, прил. Огнетечен. Още преди Шмит някои геолози отбелязваха, че разбирането, че Земята е била огненотечна, е необосновано от геологическа гледна точка. Н. Николов и др., СС, 111. Изстиването на земята предизвиквало образуването на нови планини; такива е образувала и излизащата огненотечна маса от недрата на майката Земя. ПН, 1934, кн. 4, 55.

Списък на думите по буква