ОГНЕНОЧЕРВЀНО

ОГНЕНОЧЕРВЀНО. Рядко. Нареч. от огненочервен; с яркия червен цвят на огън; огнено. От време на време Везувий изригва гъсти черни кълба дим и пепел.. Нощем гигантският стълб от дим и пепел свети огненочервено. Геол. VIII кл, 1958, 6.

Списък на думите по буква