ОГНЕПОКЛОНЀНИЕ

ОГНЕПОКЛОНЀНИЕ, мн. няма, ср. Остар. Книж. Огнепоклонничество.

— От Ст. Младенов, Етимологичен и правописен речник..., 1941.

Списък на думите по буква