ОГНЕПОКЛО̀ННИЦА

ОГНЕПОКЛО̀ННИЦА ж. Жена огнепоклонник.

Списък на думите по буква