ОГНЕПОКЛО̀ННИЧЕСКИ

ОГНЕПОКЛО̀ННИЧЕСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който се отнася до огнепоклонник и до огнепоклонничество. Както големите манастири на Восток, които са подвъргават доволно често на разбойнически нападения, и огнепоклонническият храм Алегша е укрепено здание, в четириъголникът на което са намира голям двор. Знан., 1875, бр. 8, 116. Огнепоклоннически ритуали.

Списък на думите по буква