ОГНЕПОКЛО̀ННИЧЕСТВО

ОГНЕПОКЛО̀ННИЧЕСТВО, мн. няма, ср. У някои източни народи — религиозно почитане на огъня, култ към огъня като начин за обожествяване на природата, от лица, обединени в секта; огнепоклонство.

Списък на думите по буква