ОГНЕПОКЛО̀НСТВО

ОГНЕПОКЛО̀НСТВО, мн. няма, ср. Огнепоклонничество.

Списък на думите по буква