ОГНЕПРЪСКА̀Ч

ОГНЕПРЪСКА̀Ч м. Воен. Войник, който действа с огнепръскачка.

Списък на думите по буква