ОГНЕПРЪСКА̀ЧКА

ОГНЕПРЪСКА̀ЧКА ж. Воен. Вид оръжие, което има пръскачка за изхвърляне на струя от горяща, запалителна течност на неголямо разстояние (20-100 м.) От Горноджумайския гарнизон пристига капитан Джингиров с около 5 роти пехота,.. С тях идват и полицейски поделения, контрачетници, отделение немски войници с огнепръскачки. Ж. Колев и др., ЧБП, 55. Взети са 530 пушки [от англо-американците] от различни системи,.. 4 огнепръскачки, 33 радиостанции. ВН, 1952, бр. 1721, 3. И виждам как се вдигат из безкрая/ космични тъмнини и урагани,/ и как комети бързо ни обхождат/ с отровни газове, с огнепръскачки. Ас. Разцветников, Ст. 1942, 142-143. — Правилно! Пишѝ! Пишѝ, критикувай, гори с огнепръскачката на хумора и сатирата! Тарас, ТМ, 69.

Списък на думите по буква