ОГНЕСТРЀЛКА

ОГНЕСТРЀЛКА ж. Само в съчет.: Пушка огнестрелка. Нар.-поет. Епитет на пушка. Майка Марку потихом говори:/ Леле варай, Марко, мило чадо,/ тизе не мож с Ралин да се биеш,/../ Ралин има пушки огнестрелки,/ една пушка девет пъти пука. Нар. пес., Н. Геров, РБЯ III, 330.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква