ОГНЕУПО̀РИ

ОГНЕУПО̀РИ мн., ед. (рядко) огнеупо̀р м., Техн. 1. Керамични изделия (тухли, блокове, замазки, разтвори и др.), съдържащи различни минерални съставки, които ги правят устойчиви на високи температури и подходящи за облицоване на пещи, направа на уреди и др. в металургията, коксохимията, енергетиката и другаде. Построени са много заводи за строителни керамични материали, огнеупори, електропорцелан, фаянс и кухненски порцелан. В. Пеев, МК, 7. Бокситите представляват най-важната суровина за получаване на алуминий. Употребяват ги още за производство на.., огнеупори. Г. Георгиев, П, 217.

2. Огнеупорен материал. Магнезитови огнеупори.. се получават от минерала магнезит. Д. Димитров, ОХТ II, 30. Тиглите се правят от огнеупор.

— Рус. огнеупор.

Списък на думите по буква